< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: INNOVATIE

Code ISE: EN

Omschrijving ISE: INNOVATIEKRACHT ONDERNEMINGEN


Begrotingsartikel: EB0-1EFB2NZ-WT

Omschrijving: ONDERZOEK EN INNOVATIE VOOR WETENSCHAPPELIJKE, INDUSTRIËLE OF TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING INZAKE VEILIGHEID- (EN DEFENSIE) THEMA’S


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 243 243 0 VR 2024 1705 MED.0175-28 BBT EWI.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf