< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: BOEKHOUDING

Code ISE: CE

Omschrijving ISE: BOEKHOUDING


Begrotingsartikel: CB0-1CFG2EA-WT

Omschrijving: EEN CORRECTE BOEKHOUDING VOEREN EN BEWAKEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 6.759 6.757 0 VR 2024 1705 MED.0175-17 BBT FB.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 6.760 6.760 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 6.760 6.760 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 6.760 6.760 0
2023 Opmaak - ontwerp 6.760 6.760 0 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 6.373 5.247 0 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 6.374 6.374 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 6.374 6.374 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 6.374 6.374 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 6.374 6.374 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 6.491 6.491 0
2022 Opmaak - ontwerp 6.491 6.491 0 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf