< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: BUDGETTAIR BELEID

Code ISE: CC

Omschrijving ISE: BUDGETTAIR BELEID


Begrotingsartikel: CB0-1CCG2CY-IS

Omschrijving: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 20.980 20.980 0 VR 2024 1705 MED.0175-17 BBT FB.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 15.000 15.000 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 15.000 15.000 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 15.000 15.000 0
2023 Opmaak - ontwerp 15.000 15.000 0 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 174.635 174.635 0 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 171.275 171.275 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 171.275 171.275 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 171.275 171.275 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 171.275 171.275 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 94.000 94.000 0
2022 Opmaak - ontwerp 94.000 94.000 0 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf