< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: VVOB


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 202_VVOB_BU2023.pdf
21.813 VR 2024 1705 MED.0175-24 BBT OVR en Buitenland.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 69_S_A_202_VVOB BA2023_ESR.pdf
24.208
2023 1ste aanpassing – ontwerp 69_S_A_202_VVOB BA2023_ESR.pdf
24.208 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 68_S_A_202_VVOB BO2023_ESR.pdf
23.794
2023 Opmaak - ontwerp 68_S_A_202_VVOB BO2023_ESR.pdf
23.794 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 202_VVOB_BU2022.pdf
22.787 VR 2023 1205 MED.0167-8 BBT Ondersteuning VR en Buitenland.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 72_S_A_202_VVOB BA2022_ESR.pdf
21.133
2022 2de aanpassing – ontwerp 72_S_A_202_VVOB BA2022_ESR.pdf
21.133 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 72_S_A_202_VVOB BA2022_ESR.pdf
21.133
2022 1ste aanpassing – ontwerp 72_S_A_202_VVOB BA2022_ESR.pdf
21.133 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 75_S_A_202_VVOB BO2022_ESR.pdf
19.558
2022 Opmaak - ontwerp 75_S_A_202_VVOB BO2022_ESR.pdf
19.558 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf