< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 92_Q_E_32_VREG_BO2022_ESR.pdf
8.604 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 92_Q_E_32_VREG_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
92_Q_E_32_VREG_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
9.378
2021 1ste aanpassing – ontwerp 92_Q_E_32_VREG_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
92_Q_E_32_VREG_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
9.378 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 92_Q_E_32_VREG_BO2021_ESR.pdf
9.387
2021 Opmaak - ontwerp 92_Q_E_32_VREG_BO2021_ESR.pdf
9.387 VR 2020 2810 MED.0346-25 BBT Energie.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 32_VREG_BU2020.pdf
8.956 VR 2021 2105 MED.0177-19 BBT Energie.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.086
2020 2de aanpassing - ontwerp 94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.086 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.086
2020 1ste aanpassing – ontwerp 94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
94_Q_E_32_VREG_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.086 VR 2020 0405 MED.0146-22 BBT Energie.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
7.637
2020 Opmaak - ontwerp 93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
7.637 VR 2019 0811 MED.0373-28 BBT Energie.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
7.454
2019 1ste aanpassing - ontwerp 89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
7.454 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 89_Q_B_VREG_BO2019_1_Ontv_G.pdf
89_Q_B_VREG_BO2019_2_Uitg_G.pdf
6.368
2019 opmaak - ontwerp 89_Q_B_VREG_BO2019_1_Ontv.pdf
89_Q_B_VREG_BO2019_2_Uitg.pdf
6.368 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf