< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.080.805 15.838.270

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.810 1.000 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 16.080.805 15.838.270 3.810 1.000 0
     TOTAAL: 176.569 177.069 5 545 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 320.681 321.378 220 0 0
     TOTAAL: 584.941 575.744 3.578 455 0
     TOTAAL: 6.452.829 6.457.927 7 0 0
     TOTAAL: 2.625.358 2.422.237 0 0 0
     TOTAAL: 5.034.408 5.036.517 0 0 0
     TOTAAL: 886.019 847.398 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 4.128.420
OPGROEIEN REGIE 6.706.632
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.840.539
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 896.374

Totaal: 14.571.965