< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.530.118 13.497.925

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 7.414 1.267 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.530.118 13.497.925 7.414 1.267 0
     TOTAAL: 144.993 145.162 3.848 681 0
     TOTAAL: 37.150 37.150 0 0 0
     TOTAAL: 197.445 198.099 120 0 0
     TOTAAL: 314.952 310.423 3.446 586 0
     TOTAAL: 5.728.570 5.735.821 0 0 0
     TOTAAL: 2.013.642 2.013.570 0 0 0
     TOTAAL: 4.318.656 4.319.287 0 0 0
     TOTAAL: 774.710 738.413 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.471.854
OPGROEIEN REGIE 5.910.351
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.273.295
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 882.433

Totaal: 12.537.933