< Start

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.473.721 13.458.900

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.370 138.555 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.473.721 13.458.900 2.370 138.555 0
     TOTAAL: 73.176 78.361 0 1.650 0
     TOTAAL: 62.000 60.000 0 0 0
     TOTAAL: 9.397.703 9.397.703 0 84.566 0
     TOTAAL: 2.154.915 2.154.915 0 100 0
     TOTAAL: 733.065 733.065 0 46.812 0
     TOTAAL: 1.052.862 1.034.856 2.370 5.427 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0