< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.123.407 4.059.464

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 433.477 62.888 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.123.407 4.059.464 433.477 62.888 0
     TOTAAL: 180.084 180.074 200 5.437 0
     TOTAAL: 17.256 21.050 14 0 0
     TOTAAL: 1.437.089 1.383.955 0 0 0
     TOTAAL: 998.633 1.004.442 2.737 0 0
     TOTAAL: 544.398 537.861 289.363 57.451 0
     TOTAAL: 945.947 932.082 141.163 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB LOODSWEZEN 139.943
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.421.721
DAB VLOOT 131.277
PENDELFONDS 11.573

Totaal: 1.704.514