< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.562.815 3.724.696

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 409.521 48.984 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.562.815 3.724.696 409.521 48.984 0
     TOTAAL: 161.110 162.100 200 5.601 0
     TOTAAL: 16.961 18.945 14 0 0
     TOTAAL: 1.206.421 1.236.053 0 0 0
     TOTAAL: 856.484 859.491 2.759 0 0
     TOTAAL: 478.647 524.508 247.513 43.383 0
     TOTAAL: 843.192 923.599 159.035 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB LOODSWEZEN 132.373
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.226.863
DAB VLOOT 127.989
PENDELFONDS 10.550

Totaal: 1.497.775