< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.526.023 3.723.134

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 414.525 48.984 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.526.023 3.723.134 414.525 48.984 0
     TOTAAL: 159.469 160.459 200 5.601 0
     TOTAAL: 16.634 18.618 14 0 0
     TOTAAL: 1.159.734 1.189.366 0 0 0
     TOTAAL: 873.757 876.764 2.664 0 0
     TOTAAL: 483.586 565.305 247.080 43.383 0
     TOTAAL: 832.843 912.622 164.567 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB LOODSWEZEN 130.942
DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF) 1.079.986
DAB VLOOT 124.840
PENDELFONDS 7.177

Totaal: 1.342.945