< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.415.975 2.458.643

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 78.653 442.594 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.415.975 2.458.643 78.653 442.594 0
     TOTAAL: 229.259 229.878 3.717 916 0
     TOTAAL: 722.157 752.138 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 1.174.408 1.254.693 13.619 140.446 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 285.976 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB BRV-FONDS 136.386
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 885.155
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.561
GRINDFONDS 2.356
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 121.897
RUBICONFONDS 59.191
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 210.281

Totaal: 1.423.827