< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.050.241 1.968.103

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 78.503 455.802 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.050.241 1.968.103 78.503 455.802 0
     TOTAAL: 224.748 225.367 3.717 916 0
     TOTAAL: 731.041 740.238 1.317 15.256 0
     TOTAAL: 804.301 780.564 13.469 140.446 0
     TOTAAL: 290.151 221.934 60.000 299.184 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB BRV-FONDS 59.804
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 821.691
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.797
GRINDFONDS 2.038
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 125.647
RUBICONFONDS 42.884
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 205.613

Totaal: 1.266.474