< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.643.881 1.508.971

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 24.674 479.484 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.643.881 1.508.971 24.674 479.484 0
     TOTAAL: 182.352 182.290 3.573 468 0
     TOTAAL: 583.077 592.196 917 18.364 0
     TOTAAL: 505.006 486.822 20.184 153.548 0
     TOTAAL: 373.446 247.663 0 307.104 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 723.353
DAB GRONDFONDS 40.904
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.392
GRINDFONDS 4.863
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 117.004
RUBICONFONDS 59.371
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 199.373

Totaal: 1.153.260