< Start

COMMISSIE VOOR ECONOMIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (ECO)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.548.234 7.502.402

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 109.668 28.827 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 7.548.234 7.502.402 109.668 28.827 0
     TOTAAL: 45.151 45.151 850 1.311 0
     TOTAAL: 22.892 19.349 0 0 0
     TOTAAL: 2.213.555 2.155.023 86.407 26.268 0
     TOTAAL: 758.371 784.155 0 0 0
     TOTAAL: 424.369 418.969 109 0 0
     TOTAAL: 10.782 11.025 0 0 0
     TOTAAL: 5.000 5.000 0 0 0
     TOTAAL: 48.147 45.402 4.486 248 0
     TOTAAL: 6.398 6.644 0 0 0
     TOTAAL: 3.128.969 3.126.956 17.685 1.000 0
     TOTAAL: 627.476 627.604 131 0 0
     TOTAAL: 257.124 257.124 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.519.657

Totaal: 1.519.657