< Start

COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN (BRU)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 70.129 81.867

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.628 1.056 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 70.129 81.867 2.628 1.056 0
     TOTAAL: 6.088 12.575 0 1.056 0
     TOTAAL: 55.181 56.302 2.628 0 0
     TOTAAL: 8.860 12.990 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 6.354

Totaal: 6.354