< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

Programma: WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

Code ISE: MW

Omschrijving ISE: SCHEEPVAARTVERKEER


Begrotingsartikel: MC0-1MIH2WX-IS

Omschrijving: DAB VLOOT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 29.267 29.267 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 29.267 29.267 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 29.458 29.458 0
2023 Opmaak - ontwerp 29.458 29.458 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 26.770 26.770 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 25.715 25.715 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 25.715 25.715 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 25.715 25.715 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 25.715 25.715 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 23.744 23.744 0
2022 Opmaak - ontwerp 23.744 23.744 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf