< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 54_H_A_292_KMSKAvzw_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
54_H_A_292_KMSKAvzw_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10.318
2021 1ste aanpassing – ontwerp 54_H_A_292_KMSKAvzw_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
54_H_A_292_KMSKAvzw_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10.318 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 54_H_A_292_KMSKAvzw_BO2021_ART.pdf
8.948
2021 Opmaak - ontwerp 54_H_A_292_KMSKAvzw_BO2021_ART.pdf
8.948 VR 2020 2810 MED.0346-19 BBT Cultuur.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 292_KMSKAvzw_Uitvoer2020.pdf
8.524 VR 2021 2105 MED.0177-5 BBT Cultuur.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_1_Ontv.pdf
57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_2_Uitg.pdf
8.494
2020 2de aanpassing - ontwerp 57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_1_Ontv.pdf
57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_2_Uitg.pdf
8.494 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_1_Ontv.pdf
57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_amendement_2_Uitg.pdf
8.494
2020 1ste aanpassing – ontwerp 57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
57_H_A_292_KMSKAvzw_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
8.041 VR 2020 0405 MED.0146-15 BBT Cultuur.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 56_H_A_292_KMSKAvzw_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
56_H_A_292_KMSKAvzw_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
5.554
2020 Opmaak - ontwerp 56_H_A_292_KMSKAvzw_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
56_H_A_292_KMSKAvzw_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
5.554 VR 2019 0811 MED.0373-3 BBT Cultuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf