< Start

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en MediaTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 1.055.979 1.092.609 614

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.634 489 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.055.979 1.092.609 614 26.634 489 0
     TOTAAL: 27.232 27.232 171 228 171 0
     TOTAAL: 126.034 141.735 236 14.920 111 0
     TOTAAL: 364.428 364.126 207 0 207 0
     TOTAAL: 50.355 50.486 0 0 0 0
     TOTAAL: 352.605 352.605 0 11.486 0 0
     TOTAAL: 135.325 156.425 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN 196.325
BEHEER KUNSTSITE 3.305
DAB BEHEERSDIENST VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 4.694
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 718
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.638
DAB LANDSCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.041
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.542
DESINGEL 9.486
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 568
FONDS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR 57.510
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE 707
KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN 42.007
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.386
PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV PUBLIEK RECHT VRT 0
TOPSTUKKENFONDS 2.281
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 26.862
VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN 8.615
VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIE OMROEP 514.051
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 7.823

Totaal: 889.559


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam