< Start < Minister

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Instelling: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 35_D_A_VVOB BO2019_1_Ontv.pdf
35_D_A_VVOB BO2019_2_Uitg.pdf
13.596 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf