< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 355.542 344.991 818

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.455 818 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 355.542 344.991 818 1.455 818 0
     TOTAAL: 282 232 0 0 0 0
     TOTAAL: 7.989 8.067 5 351 5 0
     TOTAAL: 23.096 23.220 55 0 55 0
     TOTAAL: 56.469 54.719 0 5 0 0
     TOTAAL: 20.770 20.605 363 0 363 0
     TOTAAL: 8.654 8.903 54 0 54 0
     TOTAAL: 846 846 0 0 0 0
     TOTAAL: 18.487 18.495 85 740 85 0
     TOTAAL: 113.589 104.544 256 359 256 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0 0
     TOTAAL: 95.063 95.063 0 0 0 0
     TOTAAL: 5.016 5.016 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.646 4.646 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Audit Vlaanderen 875
DAB Inclusieve Financiering 1.880
DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2.398
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 23.218
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 66.204
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 13.596
Vlaams-Europees Verbindingsagentschap 1.505

Totaal: 109.676


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam