< Start

Opsplitsing per Instelling

Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Plantentuin Meise

Agentschap Sport Vlaanderen

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Beheer Kunstsite

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Center for Beta Cell Therapy in Diabetes

COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

DAB Audit Vlaanderen

DAB Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

DAB Catering en Schoonmaak

DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector

DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs

DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen

DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting

DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur

DAB FRANS MASEREEL CENTRUM

DAB Grondfonds

DAB ICT

DAB Inclusieve Financiering

DAB Kasteel van Gaasbeek

DAB Landscommanderij Alden Biesen

DAB Loodswezen

DAB Overheidspersoneel

DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

DAB Vlaams Infrastructuurfonds

DAB Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

DAB Vloot

DBFM Scholen van Morgen

de Rand

De Vlaamse Waterweg nv

De Werkvennootschap

Designplatform Gent Oost-Vlaanderen

deSingel

Diestsepoort NV

Domus Flandria

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Eigen vermogen Informatie Vlaanderen

Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

EKM (GLOBAAL SJABLOON)

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector

Flanders Technology International

Flanders,District of Creativity

Fonds Jongerenwelzijn

Fonds voor Culturele Infrastructuur

Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid

Fonds voor scheepsjongeren

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Garantiefonds voor Huisvesting

Gigarant NV

Grindfonds

Het Gemeenschapsonderwijs

Hoger Instituut Maria Middelares

Holding Wetenschapspark Waterschei

Kind en Gezin

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

Lak Invest nv

Limburgs Klimaatfonds

Livan Infrastructure

LRM (GLOBAAL SJABLOON)

Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Muntpunt

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Omgevingsraad

Ondersteunend Centrum Agentschap voor Natuur en Bos (Inverde)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Pendelfonds

Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de NV publiek recht VRT

PMV (GLOBAAL SJABLOON)

PMV/z-Waarborgen

Project Brabo 1

Rubiconfonds

School Invest

Site Kanaal

Site-Ontwikkeling Vlaanderen

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de vlaamse Gemeenschap

Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

Stichting Vlaamse Schoolsport

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed

Toerisme Vlaanderen

Topstukkenfonds

Tunnel Liefkenshoek

Universitair Ziekenhuis Gent

UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (GLOBAAL SJABLOON)

Via Noord Zuid Kempen

Via R4-Gent

VIA-Zaventem

Vitare

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

Vlaams Audiovisueel Fonds

Vlaams Brusselfonds

Vlaams Energiebedrijf

Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Vlaams Fonds voor de Letteren

Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Vlaams Instituut voor Biotechnologie

Vlaams Instituut voor de zee

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Vlaams Woningfonds

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Havens

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Vlaamse interuniversitaire Raad

Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep)

Vlaamse Milieuholding

Vlaamse MilieuMaatschappij

Vlaamse Onderwijsraad

Vlaamse Participatiemaatschappij

Vlaamse Radio- en Televisie omroep

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Vlaamse Regulator voor de Media

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Zorgkas

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

Wandelaar Invest