< Start < Instellingen

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 1_D_A_FIT_BO2019_V2_1_Ontv.pdf
1_D_A_FIT_BO2019_V2_2_Uitg.pdf
66.204 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf