< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 550.579 552.401

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 34.393 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 550.579 552.401 34.393 0 0
     TOTAAL: 25.193 25.518 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 19.500 0 0
     TOTAAL: 65.286 65.662 0 0 0
     TOTAAL: 401.448 401.448 12.265 0 0
     TOTAAL: 55.181 56.302 2.628 0 0
     TOTAAL: 3.471 3.471 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 2.068
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 589.028
MEDIA INVEST VLAANDEREN 2.136
MUNTPUNT Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 6.354
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 9.839

Totaal: 609.425


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam