< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.668.798 8.409.250

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 51.285.270 5.392 6.485.995

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 9.668.798 8.409.250 51.285.270 5.392 6.485.995
     TOTAAL: 87.614 88.523 3 144 0
     TOTAAL: 1.438.953 2.770.972 530.758 0 0
     TOTAAL: 399.388 399.388 33.223.537 150 0
     TOTAAL: 1.649.911 1.650.411 17.113.538 3.503 0
     TOTAAL: 2.920.520 2.920.520 409.727 0 6.485.995
     TOTAAL: 6.760 6.760 0 0 0
     TOTAAL: 69.708 69.686 1.103 540 0
     TOTAAL: 2.958.275 373.659 5.527 800 0
     TOTAAL: 133.984 125.646 1.077 255 0
     TOTAAL: 3.685 3.685 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.479
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 82
DIESTSEPOORT 7.545
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 225.628
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.349
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 207.943
VLAAMS WONINGFONDS 1.801.317
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.788.236

Totaal: 5.057.579


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam