< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.145.014 9.416.776

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 46.363.530 4.583 6.712.652

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 10.145.014 9.416.776 46.363.530 4.583 6.712.652
     TOTAAL: 82.037 82.946 3 144 0
     TOTAAL: 2.963.511 4.530.365 639.300 0 0
     TOTAAL: 459.812 459.812 29.774.389 100 0
     TOTAAL: 1.661.667 1.662.167 15.617.467 3.167 0
     TOTAAL: 2.195.474 2.195.474 330.131 0 6.712.652
     TOTAAL: 6.374 6.374 0 0 0
     TOTAAL: 42.219 42.197 1.103 92 0
     TOTAAL: 2.599.945 321.491 0 825 0
     TOTAAL: 130.614 112.589 1.137 255 0
     TOTAAL: 3.361 3.361 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.452
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 180
DIESTSEPOORT 8.448
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 260.266
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.203
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.322
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 58.844
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 334.337
VLAAMS WONINGFONDS 1.469.198
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.767.883

Totaal: 4.927.133


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam