< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 8.876.314 8.414.694

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 45.057.976 4.583 5.622.939

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 8.876.314 8.414.694 45.057.976 4.583 5.622.939
     TOTAAL: 80.374 81.283 3 144 0
     TOTAAL: 1.773.239 3.527.426 839.070 0 0
     TOTAAL: 380.631 380.631 28.325.409 100 0
     TOTAAL: 1.662.703 1.663.203 15.543.740 3.167 0
     TOTAAL: 2.266.121 2.266.121 347.514 0 5.622.939
     TOTAAL: 6.491 6.491 0 0 0
     TOTAAL: 41.856 41.834 1.103 92 0
     TOTAAL: 2.537.976 332.902 0 825 0
     TOTAAL: 123.562 111.442 1.137 255 0
     TOTAAL: 3.361 3.361 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 17.032
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 180
DIESTSEPOORT 8.449
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 274.089
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.162
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.311
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 52.997
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 284.741
VLAAMS WONINGFONDS 1.363.499
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.884.643

Totaal: 4.888.103


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam