< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.592.881 1.508.404

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.727 479.843 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.592.881 1.508.404 23.727 479.843 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 69.299 69.259 2.470 376 0
     TOTAAL: 583.077 592.196 917 18.364 0
     TOTAAL: 415.229 431.555 20.184 153.548 0
     TOTAAL: 373.446 247.663 0 307.104 0
     TOTAAL: 74.482 74.482 0 451 0
     TOTAAL: 11.611 12.238 156 0 0
     TOTAAL: 62.320 77.594 0 0 0
     TOTAAL: 3.417 3.417 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 723.353
DAB GRONDFONDS 40.904
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.392
FLANDERS SPECIAL VENUES Niet van toepassing
GRINDFONDS 4.863
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.938
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 117.004
RUBICONFONDS 59.371
TOERISME VLAANDEREN 171.685
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 953.290
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 194.800
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 199.373
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.960

Totaal: 2.486.933


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam