< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.456.034 15.354.190

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.571 149.643 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 15.456.034 15.354.190 3.571 149.643 0
     TOTAAL: 78.086 82.271 0 1.650 0
     TOTAAL: 206.059 198.059 0 0 0
     TOTAAL: 10.534.859 10.534.859 0 90.502 0
     TOTAAL: 2.343.555 2.351.805 0 100 0
     TOTAAL: 829.957 829.969 0 50.089 0
     TOTAAL: 1.272.586 1.143.107 2.515 6.246 0
     TOTAAL: 170.664 183.235 1.056 0 0
     TOTAAL: 6.088 12.575 0 1.056 0
     TOTAAL: 8.860 12.990 0 0 0
     TOTAAL: 5.320 5.320 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 449.843
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 306.495
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 320.166
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV Niet van toepassing
SCHOOL INVEST 121.010
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 260.579
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 7.686
TOPSPORTHAL GENT Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.723.421
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Niet van toepassing
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.898
VZW DE RAND 12.584
VZW IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING Niet van toepassing

Totaal: 6.205.682


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam