< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 291_Sportcomplex Vlaanderen - Heusden-Zolder_BU2023.pdf
15.171 VR 2024 1705 MED.0175-18 BBT Sport.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 56_H_D_291_Sportcomplex_BA2023_ESR.pdf
9.418
2023 1ste aanpassing – ontwerp 56_H_D_291_Sportcomplex_BA2023_ESR.pdf
9.418 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 55_H_D_291_Sportcomplex_BO2023_ESR.pdf
7.686
2023 Opmaak - ontwerp 55_H_D_291_Sportcomplex_BO2023_ESR.pdf
7.686 VR 2022 2810 MED.0398-27 BBT Sport.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 291_Sportcomplex Vlaanderen - Heusden-Zolder_BU2022.pdf
14.890 VR 2023 1205 MED.0167-4 BBT Sport.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 58_H_D_291_Sportcomplex_BA2022_ESR.pdf
24.504
2022 2de aanpassing – ontwerp 58_H_D_291_Sportcomplex_BA2022_ESR.pdf
24.504 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 58_H_D_291_Sportcomplex_BA2022_ESR.pdf
24.504
2022 1ste aanpassing – ontwerp 58_H_D_291_Sportcomplex_BA2022_ESR.pdf
24.504 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 56_H_D_291_Sportcomplex_BO2022_ESR.pdf
25.905
2022 Opmaak - ontwerp 56_H_D_291_Sportcomplex_BO2022_ESR.pdf
25.905 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf