< Start < Minister

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 59_M_H_112_BAM_BA2022_ESR.pdf
650.851
2022 1ste aanpassing – ontwerp 59_M_H_112_BAM_BA2022_ESR.pdf
650.851 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 59_M_H_112_BAM_BO2022_ESR_amendement.pdf
547.296
2022 Opmaak - ontwerp 59_M_H_112_BAM_BO2022_ESR.pdf
547.125 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 112_Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel_BU2021.pdf
547.754 VR 2022 2005 MED.0181-4 BBT MOW.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 59_M_H_112_BAM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
59_M_H_112_BAM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
481.945
2021 1ste aanpassing – ontwerp 59_M_H_112_BAM_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
59_M_H_112_BAM_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
481.945 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 59_M_H_112_BAM_BO2021_ESR.pdf
466.182
2021 Opmaak - ontwerp 59_M_H_112_BAM_BO2021_ESR.pdf
466.182 VR 2020 2810 MED.0346-5 BBT MOW.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 112_BAM_BU2020.pdf
295.719 VR 2021 2105 MED.0177-28 BBT MOW.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf