< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 79_Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)_BU2023.pdf
2.602.189 VR 2024 1705 MED.0175-16 BBT Wonen.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 11_Q_G_79_VMSW_BA2023_ESR.pdf
2.722.529
2023 1ste aanpassing – ontwerp 11_Q_G_79_VMSW_BA2023_ESR.pdf
2.722.529 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 11_Q_G_79_VMSW_BO2023_ESR.pdf
2.788.236
2023 Opmaak - ontwerp 11_Q_G_79_VMSW_BO2023_ESR.pdf
2.788.236 VR 2022 2810 MED.0398-3BIS BBT Wonen.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 79_Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)_BU2022.pdf
2.813.117 VR 2023 1205 MED.0167-13 BBT Wonen.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 11_Q_G_79_VMSW_BA2022_ESR.pdf
2.767.883
2022 2de aanpassing – ontwerp 11_Q_G_79_VMSW_BA2022_ESR.pdf
2.767.883 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 11_Q_G_79_VMSW_BA2022_ESR.pdf
2.767.883
2022 1ste aanpassing – ontwerp 11_Q_G_79_VMSW_BA2022_ESR.pdf
2.767.883 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 11_Q_G_79_VMSW_BO2022_ESR.pdf
2.884.643
2022 Opmaak - ontwerp 11_Q_G_79_VMSW_BO2022_ESR.pdf
2.884.643 VR 2021 2810 MED.0372-23 BBT Wonen.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf