< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: SPORT

Code ISE: HN

Omschrijving ISE: SPORT VOOR ALLEN


Begrotingsartikel: HB0-9HFDANA-OW

Omschrijving: SPORT VOOR ALLEN BELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 97 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 97 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 97 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 97 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-27 BBT Sport.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 55 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-4 BBT Sport.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 81 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 81 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 81 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 81 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 81 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 81 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf