< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: FINANCIELE OPERATIES

Code ISE: CB

Omschrijving ISE: FINANCIELE OPERATIES


Begrotingsartikel: CB0-6CEGLBA-OL

Omschrijving: ACTIEF SCHULDBEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 0 4.572.890 VR 2024 1705 MED.0175-17 BBT FB.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 5.868.173
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 5.868.173 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 0 6.485.995
2023 Opmaak - ontwerp 0 0 6.485.995 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 0 3.015.998 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 0 6.712.652
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 0 6.712.652 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 6.712.652
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 6.712.652 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 0 5.622.939
2022 Opmaak - ontwerp 0 0 5.622.939 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf