< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VZ0-1VJD2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.014 5.014 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5.014 5.014 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.928 4.928 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.928 4.928 0 VR 2022 2810 MED.0398-12 BBT Hogere entiteiten.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 4.374 4.372 0 VR 2023 1205 MED.0167-7 BBT Hogere entiteiten.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4.464 4.464 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 4.464 4.464 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.464 4.464 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4.464 4.464 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.464 4.464 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.464 4.464 0 VR 2021 2810 MED.0372-10 BBT Hogere Entiteiten.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf