< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: SE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: SJ0-1SGI2EA-WT

Omschrijving: EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 31.927 31.369 0 VR 2024 1705 MED.0175-5 BBT Brussel.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 31.877 31.877 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 31.877 31.877 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 31.507 31.507 0
2023 Opmaak - ontwerp 31.507 31.507 0 VR 2022 2810 MED.0398-9 BBT Brussel.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 29.740 30.856 0 VR 2023 1205 MED.0167-15 BBT Brussel.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 28.684 28.684 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 28.684 28.684 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 28.684 28.684 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 28.684 28.684 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 28.684 28.684 0
2022 Opmaak - ontwerp 28.684 28.684 0 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf