< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SD0-1SAE4ZZ-WT

Omschrijving: WERKING EN TOELAGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 486 486 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 486 486 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 486 486 0
2023 Opmaak - ontwerp 486 486 0 VR 2022 2810 MED.0398-23 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 13 2 0 VR 2023 1205 MED.0167-25 BBT Justitie en Handhaving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 389 389 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 389 389 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 389 389 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 389 389 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 389 389 0
2022 Opmaak - ontwerp 389 389 0 VR 2021 2810 MED.0372-12 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf