< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: KLIMAAT

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QE0-1QHE4IG-IS

Omschrijving: DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download