< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: MZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: MD0-1MAH2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 85.640 85.640 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 85.640 85.640 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 80.794 80.794 0
2023 Opmaak - ontwerp 80.794 80.794 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 84.664 84.311 0 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 73.761 73.761 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 73.761 73.761 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 73.761 73.761 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 73.761 73.761 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 73.094 73.094 0
2022 Opmaak - ontwerp 73.094 73.094 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf