< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Code ISE: KB

Omschrijving ISE: LAND- EN TUINBOUW


Begrotingsartikel: KB0-1KDX2BV-IS

Omschrijving: EV ILVO


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 555 803 0 VR 2024 1705 MED.0175-27 BBT Landbouw.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 55 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 55 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 55 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 55 0 VR 2022 2810 MED.0398-15 BBT Landbouw.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 768 943 0 VR 2023 1205 MED.0167-24 BBT Landbouw.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 67 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 67 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 67 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 67 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 67 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 67 0 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf