< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: SPORT

Code ISE: HN

Omschrijving ISE: SPORT VOOR ALLEN


Begrotingsartikel: HB0-1HFD2NA-WT

Omschrijving: SPORT VOOR ALLEN BELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 20 20 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 20 20 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 20 20 0
2023 Opmaak - ontwerp 20 20 0 VR 2022 2810 MED.0398-27 BBT Sport.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 23 23 0 VR 2023 1205 MED.0167-4 BBT Sport.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 64 64 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 64 64 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 64 64 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 64 64 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 64 64 0
2022 Opmaak - ontwerp 64 64 0 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf