< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS EN VOLWASSENENONDERWIJS

Code ISE: FC

Omschrijving ISE: DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-1FFD2CA-WT

Omschrijving: LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 305.615 305.615 0 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 304.740 304.740 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 304.740 304.740 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 293.955 293.955 0
2023 Opmaak - ontwerp 293.955 293.955 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 278.841 278.841 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 262.844 262.844 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 262.844 262.844 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 262.844 262.844 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 262.844 262.844 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 257.860 257.860 0
2022 Opmaak - ontwerp 257.860 257.860 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf