< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Code ISE: FD

Omschrijving ISE: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-1FDD2DI-WT

Omschrijving: LONEN LEERSTEUNCENTRA


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 82.607 82.607 0 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 83.437 83.437 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 83.437 83.437 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf