< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Code ISE: FD

Omschrijving ISE: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-1FDD2DE-WT

Omschrijving: WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 468.733 468.733 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 468.733 468.733 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 468.030 468.030 0
2023 Opmaak - ontwerp 468.030 468.030 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 469.358 469.358 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 446.052 446.052 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 446.052 446.052 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 446.052 446.052 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 446.052 446.052 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 445.915 445.915 0
2022 Opmaak - ontwerp 445.915 445.915 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf