< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS

Code ISE: FD

Omschrijving ISE: KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS


Begrotingsartikel: FC0-1FDD2DB-WT

Omschrijving: WERKING GEWOON BASISONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 652.263 652.263 0 VR 2024 1705 MED.0175-21 BBT Onderwijs en Vorming.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 611.595 611.595 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 611.595 611.595 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 611.642 611.642 0
2023 Opmaak - ontwerp 611.642 611.642 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 620.037 619.975 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 572.373 572.373 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 572.373 572.373 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 572.373 572.373 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 572.373 572.373 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 572.404 572.404 0
2022 Opmaak - ontwerp 572.404 572.404 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf