< Start < ISE < GB0-1GCF2EY-IS

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Instelling: VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BO2023_ESR.pdf
1.128.772 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BA2022_ESR.pdf
1.086.746
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BA2022_ESR.pdf
1.086.746
2022 1ste aanpassing – ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BA2022_ESR.pdf
1.086.746 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BO2022_ESR.pdf
1.035.799
2022 Opmaak - ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BO2022_ESR.pdf
1.035.799 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 30_Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)_BU2021.pdf
1.022.415 VR 2022 2005 MED.0181-1 BBT WSE.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.017.945
2021 1ste aanpassing – ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.017.945 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BO2021_ESR.pdf
983.724
2021 Opmaak - ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BO2021_ESR.pdf
983.724 VR 2020 2810 MED.0346-3 BBT WSE.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf