< Start

SQ FACILITIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 37.997 38.397

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.231 170 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 37.997 38.397 2.231 170 0
           SH0-9SKAAQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 1.233 0 0
           SH0-9SKATQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 170 0
           SH0-9SKAAQB-OW   CATERING EN SCHOONMAAK
1 0 0 998 0 0
           SH0-1SKA2QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 29.415 29.895 0 0 0
           SH0-1SKA4QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 2.531 2.451 0 0 0
           SH0-1SKA2QY-IS   DAB CATERING EN SCHOONMAAK
1 6.051 6.051 0 0 0