< Start

SP VASTGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 149.926 155.005

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.491 3.341 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 149.926 155.005 4.491 3.341 0
           SH0-9SKAAPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 4.491 0 0
           SH0-9SKATPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 3.341 0
           SH0-1SKA2PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 6.266 8.268 0 0 0
           SH0-1SKA4PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 22.945 26.022 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 93.994 93.994 0 0 0
           SH0-1SKA4PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 250 250 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-PA   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 0 0
           SH0-1SKA2PC-WT   VERWERVING VASTGOED
1 26.471 26.471 0 0 0