< Start

SJ JUSTITIE EN HANDHAVINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.413 17.427

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 16.413 17.427 0 0 0
           SL0-9SDEAJA-OW   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN
2 0 0 0 0 0
           SL0-9SDEAJB-OW   JUSTITIEEL BELEID
2 0 0 0 0 0
           SL0-9SDEAJD-OW   BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
2 0 0 0 0 0
           SL0-9SDETJE-OW   FONDS JUSTITIEHUIZEN
2 0 0 0 0 0
           SL0-1SDE2JA-WT   JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT KOSTEN
2 5.821 5.821 0 0 0
           SL0-1SDE2JB-WT   JUSTITIEEL BELEID
2 5.059 6.005 0 0 0
           SL0-1SDE2JC-WT   HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN
2 1.504 1.504 0 0 0
           SL0-1SDE2JD-WT   BELEIDSONTWIKKELING EN -ONDERSTEUNING
2 1.150 1.150 0 0 0
           SL0-1SDE4JE-WT   FONDS JUSTITIEHUIZEN
2 0 0 0 0 0
           SL0-1SDE2JF-WT   HANDHAVING
2 1.673 1.741 0 0 0
           SL0-1SDE2JG-WT   GENDERGERELATEERD GEWELD
2 107 107 0 0 0
           SL0-1SDE2JY-IS   COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND (CJB)
2 1.099 1.099 0 0 0