< Start

SD INTEGRATIE EN INBURGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 91.232 92.655

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 100 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 91.232 92.655 100 0 0
           SJ0-9SFCADA-OW   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 0 0 100 0 0
           SJ0-9SFCADY-OI   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
1 0 0 0 0 0
           SJ0-1SFC2DA-WT   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 35.259 33.832 0 0 0
           SJ0-1SFC2DB-PR   PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN
2 200 3.050 0 0 0
           SJ0-1SFC2DY-IS   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
2 55.773 55.773 0 0 0