< Start

MS HAVEN- EN WATERBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 8.268 8.706

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 8.268 8.706 0 0 0
           MB0-1MIH2SA-WT   HAVEN- EN WATERBELEID
3 4.968 5.406 0 0 0
           MB0-1MIH2SB-WT   VLAAMS NEDERLANDSE SCHELDECOMMISSIE
3 3.300 3.300 0 0 0